Consult informatie


Doordat de mens als geheel wordt genomen zal het eerste natuurgeneeskundig consult bestaan uit een uitgebreid gesprek waarna een goed beeld gevormd kan worden van de zieke persoon. Het eerste natuurgeneeskundig consult wordt vooraf gegaan door een intake gesprek met een totale maximale tijd van 1,5 uur. Een vervolgconsult zal afhankelijk van de therapie 45 minuten tot 1,5 uur duren. Het aantal consulten dat nodig is, is vooraf moeilijk te bepalen. Alleen zo kan er een gericht en persoonlijk therapieplan opgesteld worden. Het klachtenpatroon bepaald in overleg met de klant welke therapie vorm het beste toegepast kan worden.

Het consult vindt altijd plaats volgens afspraak. Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht.

Indien u voor vergoeding in aanmerking komt, via de verzekeringsmaatschappij, vraag ik om uw zorgpas mee te nemen. Deze gegevens komen op de factuur te staan.

NATUURGENEESKUNDIG CONSULT* / REFLEXZONE THERAPIE* / FYTOTHERAPIE* / maSSAGETHERAPIE*

€ 31,00 voor een consult van 30 min

€ 46,50 voor een consult van 45 min

€ 62,00 voor een consult van 60 min

€ 93,00 voor een consult van 90 min

Alleen natuurgeneeskundige consulten Fytotherapie (24001), Massagetherapie (24017) en reflexzone therapie consulten (24009) kunnen EVENTUEEL met een juiste polis gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij. Controleer uw polis dus hierop goed!!

Aan het einde van het consult ontvangt u een Betaalverzoek van de ING via Whatsapp voor de betaling.

GERESERVEERDE TIJD VOOR EEN BEHANDELING WELKE NIET 24 UUR VAN TEVOREN IS AFGEZEGD WORDT IN REKENING GEBRACHT!

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS

Er zijn steeds meer zorgverzekeraars, die Natuurgeneeskundige consulten, gegeven door therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging NWP, (deels) vergoeden. Een uitgebreide lijst is te zien op de site van de NWP.
Deze lijst is ook altijd aan verandering onderhevig en afhankelijk van het soort polis dat u heeft. Lees daarom uw ziektepolis goed door of overleg met uw zorgverzekeraar.